Κυριακή, 15 Δεκεμβρίου 2013

Μια ημέρα στο μουσείο (Αθανασάκειο μουσείο Βόλου)
Το Αθανασάκειο Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου είναι ένα από τα παλαιότερα Μουσεία της χώρας και μέχρι σήμερα παραμένει το κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλίας.