Σάββατο, 5 Μαΐου 2012

FULL MOON

HI ALL OF YOU, TONIGHT OUR SKY IS BRIGHT .IT HAS FULL  MOON .MY FIRST PHOTO OF THE SUPER FULL MOON AS THE MOON IS IN THE NEAREST POSITION FROM THE EARTH IN THE  LAST DECADES .I HOPE YOU LIKE THEM

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου